Republica Moldova trebuie să stabilească competențe și resurse operaționale suficiente pentru instituțiile-cheie, care luptă împotriva corupției

Instituțiile din Republica Moldova luptă de ani de zile împotriva corupției – unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea țării. Părțile interesate relevante au implementat o gamă largă de măsuri de prevenire și combatere a corupției, însă acestea nu au fost însoțite de politici coerente, de respectarea strictă a obiectivelor declarate, iar măsurile au fost adesea ineficiente, insuficiente și prost implementate. Arhitectura instituțiilor anticorupție și de integritate a Republicii Moldova este o vulnerabilitate a eforturilor naționale de reformă a justiției, se arată în cel mai recent raport, publicat de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) – "Ruperea cercului vicios: regândirea cadrului instituțional anticorupție în Republica Moldova".

Vezi acest document pe Scribd

Reformele în domeniul justiției inițiate în 2011 au avut rezultate foarte modeste, în pofida investițiilor bugetare considerabile și a sprijinului acordat de partenerii de dezvoltare. Procuratura Anticorupție (PA) a fost creată în 2016 pentru a combate corupția la nivel înalt, dar o perioadă îndelungată a redirecționat o mare parte, dacă nu chiar majoritatea resurselor sale limitate, către corupția mică. Palmaresul său în ceea ce privește corupția la nivel înalt este extrem de redus.

Prezentul raport a examinat arhitectura instituțională a principalelor instituții cu mandat anticorupție și de integritate din Republica Moldova: Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA), Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), cât și rolul instanțelor în infrastructura anticorupție. În raport se analizează, de asemenea, datele privind performanța și personalul acestora, rapoartele de evaluare relevante elaborate de organizațiile societății civile, precum și datele privind percepția populației și experiențele mai multor specialiști care lucrează în cadrul instituțiilor analizate, precum și conducerea acestora.

Co-președintele CCIA James Wasserstrom la prezentarea celui de-al doilea raport al Comitetului. (c) Ion Pleș

Independența operațională a instituțiilor anticorupție în fața influenței politice este crucială pentru buna funcționare a agențiilor anticorupție și de integritate din Republica Moldova. Inițiativele de reformă a justiției lansate de-a lungul anilor au avut un impact redus, prezentând o deteriorare în anii 2016-2019, cunoscuți ca perioada „statului capturat”. Deși s-au înregistrat unele progrese de la schimbarea recentă a puterii, impactul acestora până în prezent nu s-a făcut încă simțit.

Raportul evidențiază principalele vulnerabilități identificate de CCIA și recomandă o mai mare claritate a divizării responsabilităților în ceea ce privește atribuțiile de investigare a corupției, în funcție de natura faptei, pentru a spori eficiența și a obține rezultate tangibile. Acesta oferă 52 de recomandări adresate Parlamentului, PA, CNA, ARBI, ANI și altor instituții, menite să abordeze principalele vulnerabilități și să îmbunătățească performanța pe termen lung. Raportul include cele mai importante recomandări care, în opinia CCIA, ar trebui să fie puse în aplicare pentru a consolida lupta împotriva corupției.

Principalele recomandări includ consolidarea independenței instituționale și operaționale a PA, și concentrarea activității sale pe urmărirea penală a corupției la nivel înalt, inclusiv desfășurarea exclusivă a urmăririi penale și prezentarea acuzațiilor în instanțele de toate nivelurile. Aceasta presupune ca PA să dispună de toate resursele necesare pentru a desfășura urmărirea penală în mod independent, inclusiv să aibă competențe și resurse umane pentru efectuarea măsurilor speciale de investigație și a activităților analitice, pentru a-și exercita mandatul în mod eficient. Termenul de implementare al acestor modificările legislative și operaționale ar fi de trei luni. În raport se mai recomandă limitarea atribuțiilor CNA la investigarea corupției sistemice și, pentru o perioadă de tranziție, a corupției mici, și excluderea altor funcții din mandatul acestuia, precum prevenirea corupției, expertiza anticorupție și evaluarea integrității instituționale. În termen de 24 de luni, CNA ar trebui să evalueze conceptul de corupție mică în contextul Republicii Moldova și să prezinte Parlamentului o delimitare clară între corupția sistemică și cea mică, pentru modificarea corespunzătoare a legislației, atribuind corupția mică pentru a fi investigată de către Ministerul Afacerilor Interne. ARBI ar trebui să aibă atribuția de a efectua investigații financiare paralele în timpul examinării dosarelor în instanța de judecată și după pronunțarea sentinței. Instituția urmează să rămână în cadrul CNA pentru o perioadă de până la doi ani, sub rezerva unei evaluări independente a performanțelor sale. ANI ar trebui să dezvolte și să îmbunătățească capacitățile sale de verificare cu scopul de a ajunge la verificarea în profunzime a cel puțin 10% din numărul total de declarații pe an. Instanțele ar trebui să asigure desfășurarea publică a ședințelor în toate dosarele de rezonanță, cu excepția și în conformitate cu prevederile legale și ar trebui să asigure o practică judecătorească uniformă în domeniul integrității, conformă standardelor internaționale relevante.

Prezentarea raportului 2 al CCIA. (C) Ion Pleș

În raport se mai recomandă ca toate instituțiile vizate să ofere prioritate îmbunătățirii cooperării cu autoritățile naționale relevante, inclusiv prin elaborarea de ghiduri de cooperare pentru a-și putea îndeplini în mod eficient mandatul. Toate instituțiile cu competențe anticorupție primare ar trebui să depună eforturi de a-și îmbunătăți abilitățile de cooperare cu alte state și cu organizațiile internaționale specializate, precum EUROJUST.

Comitetul va monitoriza îndeaproape modul în care recomandările sunt implementate și va publica rapoarte privind nivelul de implementare a acestora.

Raportul CCIA "Ruperea cercului vicios: regândirea cadrului instituțional anticorupție în Republica Moldova" este disponibil în limbile română și engleză pe site-ul www.ccia.md.

Pentru întrebări legate de raport sau de activitatea CCIA, contactați-ne la presa@ccia.md și contact@ccia.md. Urmăriți-ne pe Facebook și LinkedIn pentru a fi la curent cu activitățile CCIA.

Articole relevante

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție