Ruperea cercului vicios

Regândirea cadrului instituțional anticorupție în Republica Moldova

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Biroului Internațional pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Comitetului Consultativ Independent Anticorupție și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene sau a Departamentului de Stat al SUA.

Descarcă raportul

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție