Declarație privind înființarea Comitetului Consultativ Independent Anticorupție (CCIA)

Luni, 7 iunie 2021, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a emis un decret care stabilește temeiul juridic pentru înființarea Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, care va fi cunoscut în continuare prin acronimul său în limba română - CCIA („Comitetul Consultativ Independent Anticorupție”).

CCIA are ca scop principal analiza problemelor sistemice de corupție care vizează instituțiile moldovenești, cu obiectivul de a identifica și implementa modalități și mijloace de îmbunătățire a eforturilor anticorupție de către actorii relevanți. Comitetul va colecta informații dintr-o listă extinsă de surse pe care, în baza posibilităților sale de evaluare și a experienței sale, le consideră de încredere. Odată colectate, faptele vor fi analizate, iar analiza va fi folosită pentru elaborarea recomandărilor. Comitetul va publica apoi constatările și recomandările sale, care vor include autoritatea responsabilă de implementare, împreună cu un calendar realist de implementare a recomandărilor.

Imagine: presedinte.md

CCIA își asumă responsabilitatea de a urmări progresul implementării recomandărilor de către instituțiile responsabile, pentru a evalua progresele realizate. Comitetul va face publice constatările sale în permanență, până când recomandările vor fi puse în aplicare în mod satisfăcător sau, dacă nu, va face publice motivele prezentate de instituția responsabilă, cu un aviz al CCIA cu privire la motivele prezentate. Acesta va fi un proces constant, cu o durată nedeterminată.

CCIA nu substituie organele naționale de drept în niciun caz. Orice solicitări primite de Comitet cu privire la identificarea sau investigarea cazurilor individuale, vor fi remise autorităților competente.

CCIA este constituit după modelul instituțiilor similare din Afganistan și Ucraina. Pentru a cunoaște tipurile de rapoarte pe care cetățenii Republicii Moldova le pot aștepta de la Comitet, persoanele interesate pot găsi astfel de documente online, pentru Ucraina la nako.org.ua, iar pentru Afganistan la mec.af.

Imagine: presedinte.md

În prima sa întâlnire de marți, 8 iunie 2021, CCIA a stabilit că una dintre primele sale priorități va fi crearea unei pagini de internet care să informeze publicul cu privire la activitatea sa. După înființarea CCIA la 7 iunie 2021, pagina de internet va fi lansată în scurt timp. O următoare declarație va apărea pe măsură ce CCIA își va iniția prezența online.

Comitetul poate fi contactat la adresa de e-mail ccia.moldova@gmail.com, contact@ccia.md, presa@ccia.md. CCIA va răspunde la solicitările relevante.

Articole relevante

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție