Banii care câștigă alegerile. Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în Moldova: progrese și deficiențe

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) lansează al treilea raport care are ca scop identificarea deficiențelor legale, instituționale și practice în sistemele de finanțare politică din Republica Moldova și impactul acestora asupra funcționării unui stat democratic în care cetățenii se bucură de guvernare prin intermediul autorităților alese, fără influența nejustificată a grupurilor de interese.

Lipsa angajamentului instituțional continuu pentru îndeplinirea sarcinilor de supraveghere rezultă din instabilitatea și schimbările frecvente de guvern și ale peisajului politic și din porozitatea dintre partid și serviciul public. Există puține stimulente pentru a exercita în mod ferm și strict funcția de supraveghere  în privința celor aflați la putere și  a celor aflați în opoziție, deoarece aceștia se pot schimba cu ușurință, și adesea, cu locurile în următorul ciclu electoral. Aceasta este una din concluziile raportului Banii care câștigă alegerile. Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în Moldova. Elaborarea raportului a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Biroului pentru Afaceri Internaționale de Narcotice și Aplicare a Legii al Departamentului de Stat al SUA. Affairs. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Comitetului Consultativ Independent Anticorupție și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene, a Departamentului de Stat al SUA sau al Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ).

Raportul analizează sursele de finanțare ale partidelor politice, cheltuielile, procedurile de dezvăluire informațiilor, raportarea și transparența conturilor. De asemenea, este reflectată activitatea mass-mediei ca o valoare adăugată și rolul acesteia în monitorizarea și promovarea campaniilor electorale și a partidelor politice. Mandatul autorităților de supraveghere, cu precădere a Comisiei Electorale Centrale, este examinat în detaliu. Sunt abordate vulnerabilitățile legate de influența necorespunzătoare a grupurilor de interese și a persoanelor influente, finanțarea de către terți, finanțarea de peste hotare și impactul și prevalența tranzacțiilor în numerar și a utilizării criptomonedei.

În consecință, au fost formulate 52 de recomandări, a căror implementare vor facilita procesul de realizare a obiectivelor privind cerințele de dezvăluire a informațiilor, supravegherea finanțării campaniilor electorale și a partidelor politice și a finanțării de stat. Raportul se bazează pe analiza calitativă a legislației, documentelor și cercetărilor anterioare, precum și pe analiza cantitativă a datelor din rapoartele financiare anuale ale partidelor politice și rapoartelor finale de finanțare a campaniilor electorale.

Acesta este cel de-al treilea raport al CCIA. Rapoartele anterioare au analizat factorii care au contribuit la frauda șistemică și spălarea banilor din sectorul bancar, financiar și de asigurări din Republica Moldova și arhitectura instituțiilor anticorupție. Raportul următor va analiza corupția de nivel înalt din întreprinderile cu capital de stat.

 

Articole relevante

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție