“Republica Offshore”

Analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Moldova

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Biroului Internațional pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a Comitetului Consultativ Independent Anticorupție și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene sau a Departamentului de Stat al SUA.

Descarcă raportul

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție